VOLTIC ФОТОВОЛТАИЧЕН КОНТРОЛЕР ЗА ЗАГРЯВАНЕ НА БОЙЛЕР + WIFI

лв.650,00

WIFI мониторинг  вграден в продукта ! ТОПЛА ВОДА загрята със соларни панели, свързани към  СТАНДАРТЕН БОЙЛЕР БЕЗ ПРЕПРАВЯНЕ ,БЕЗ ИНВЕРТОР , БЕЗ БАТЕРИИ – ВЕЧЕ Е ВЪЗМОЖНО!!! Използва се стандартен нагревател, без да се променя окабеляването. Няма нужда от допълнителна инсталация като тръби, клапани или помпи, както при термо-соларните системи. Простотата на системата заедно с дългия живот на панелите гарантират минимална поддръжка и добра инвестиция в дългосрочен план.
Основни плюсове на системата са:
• Елиминиране на риска от прегряване на системата, при излишък от енергия, контролерът преустановява загряването на боилера, като това не уврежда панелите
• Елиминиране на риска от замръзване на системата, фотоволтаичните панели увеличават ефективността си при ниски температури
• MPPT алгоритъм позволява усвояването на максималната налична мощност от слънцето, без значение от инсталацията и слънчевата радиация
• Автоматично дозагряване от мрежата при необходимост, според зададени от потребителя условия, съобразяваики се с дневна и нощна тарифа.Прочетете повече по долу в описанието…

Описание

*Произведено в БЪЛГАРИЯ
* Вече с вграден WIFI

Иновативната система за загряване на топла вода VOLTIC осигурява максимално усвояване
на слънчевата енергия от фотоволтаични панели. Непостоянната енергия на слънцето се складира в бойлер, за да се използва когато е необходима – ден или нощ. Използва се стандартен
нагревател, без да се променя окабеляването. Няма нужда от допълнителна инсталация като
тръби, клапани или помпи, както при термо-соларните системи. Простотата на системата заедно с дългия живот на панелите гарантират минимална поддръжка и добра инвестиция в
дългосрочен план.

* Вече с вграден WIFI

Основни плюсове на системата са:
• Елиминиране на риска от прегряване на системата, при излишък от енергия, контролерът преустановява загряването на боилера, като това не уврежда панелите
• Елиминиране на риска от замръзване на системата, фотоволтаичните панели увеличават ефективността си при ниски температури
• MPPT алгоритъм позволява усвояването на максималната налична мощност от слънцето, без значение от инсталацията и слънчевата радиация
• Автоматично дозагряване от мрежата при необходимост, според зададени от потребителя условия, съобразяваики се с дневна и нощна тарифа
• Висока ефективност (до 98%) на контролера, тъи като няма необходимост от конвертиране на постоянния ток (DC) от панелите към променлив ток (AC)

• Автономност, възможност за работа без мрежово захранване
• Анализ на ефективността чрез детаилно следене и записване на усвоената енергия и
визуализация на графичния дисплеи
• Многоброини защити на контролера осигуряват предпазване на цялата система в екстремни случаи
• Дистанционно управление и мониторинг посредством WiFi модул и приложение

Фотоволтаични панели
• Максималната мощност на инсталираните панели е 2.4kW
• Панелите се свързват последователно, като максималното напрежение на отворена
верига Voc е 250V, а максималният ток при максимална мощност Imp е 14A
• Задължително е свързването на панелите да е през външен прекъсвач и предпазител,
съобразени с мощността на инсталацията
Внимание! Спазвайте поляритета на фотоволтаичния вход! Устройството няма защита от обратно включване, повредата е неизбежна!
Бойлер
• Мощността на нагревателя, трябва да е по-голяма от максималната мощност на панелите (1kW – 3kW)
• Уверете се в изправността на системите за безопасност на боилера – термо-защита и
предпазен клапан
• Настроите термостата на температура, по-висока от желаната за нагряване от контролера
• Препоръчва се монтирането на температурния сензор в горната точка на боилера
Сечение на проводниците
Клеми Оголване Препоръчително сечение Максимално сечение
Фотоволтаик 13-14 mm 4 mm2
/ 12 AWG 6 mm2 / 10 AWG
Нагревател 12-13 mm 1.5 mm2
/ 15 AWG 2.5 mm2 / 13 AWG
Мрежа 12-13 mm 1.5 mm2
/ 15 AWG 2.5 mm2 / 13 AWG
Монтаж
Устройството е предназначено за домашна употреба! Уверете се, че има
достатъчно място за вентилиране, не
поставяйте устройството на място, където
температурата и влажността са извън допустимите граници!
Устройството е препоръчително да се монтира вертикално, като се окачи на 2 винта, на разстояние от 89mm,както е показано на чертежа. Препоръчително е да има
разстояние от поне 100mm под и над устроиството за оптимална вентилация.

Електрическо свързване
Внимание! Високо напрежение! Свързването да се извършва от квалифицирани специалисти при изключен прекъсвач на фотоволтаичните панели и мрежово електрозахранване!
Задължително е свързването на изводите за зануляване от мрежата и към нагревателя!
1. Свържете нагревателя на бойлера заедно със занулителния проводник.
2. Монтираите температурния сензор на боилера и свържете конектора.
3. Свържете двата кабела от фотоволтаичните панели, като се съобразявате с указания
поляритет.
4. Свържете мрежовото захранване.
/Ако устройството се ползва в автономен режим (без мрежово захранване), пропуснете
стъпка 4/
След свързване на всички входове и изходи захранете системата, като включите прекъсвачите за панелите и мрежата. Устройството се включва при наличие на достатъчна мощност от
соларните панели или мрежово захранване.
Температурната сонда няма поляритет, а при монтажа проводниците могат да се удължават.
Освен нагревателя на бойлер, може да се използва друг вид отоплителен уред от резистивен тип.

Инструкция tSol_Voltic-Instruction

Мобилно приложение – https://play.google.com/store/apps/details?id=bg.technogamma.tRemoteApp&pli=1