Smart home – управление през телефон до 4 уреда sonoff wifi 4сн

Описание

Смарт устройство с което можете да управлявате 4 уреда независимо един от друг. През телефона , може да се задава календар или таймер кога и кое да бъде включено ило изключено. Смарт хоум smart home 4chr3